Intressemedlemskap

Du som är anställd kan välja att bli intressemedlem i Medietextarna.

Vi försöker ge intressemedlemmar samma hjälp och stöd som vanliga medlemmar. Du har rätt att delta i vår verksamhet och kan även väljas till förtroendeuppdrag. Det finns dock vissa begränsningar som du kan läsa mer om på Journalistförbundets hemsida. Intressemedlemskapet innebär ingen extra avgift utöver den du betalar till SJF.