Undersökningar

På denna sida hittar du alla undersökningar vi i Medietextarna genomfört genom åren. Klicka på ikonerna nedan för att hämta våra sammanställningar av undersökningarna.

Nordiska MAS-enkäten

Undersökning från 2020

Arbetstakt för SVT-översättare

Undersökning från 2013

Arbetstakt för UR-översättare

Undersökning från 2013

Senaste nyheterna om undersökningar

  • 2015 gjorde vi en undersökning av hur villkoren såg ut för de svenska medieöversättarna. Sju år och en streamingboom senare är det dags att följa upp och se om det blivit bättre, sämre eller mer av samma. Dessutom gör vi en djupdykning i arvodena för att få ännu bättre underlag i vårt arbete. Alla svaren […]
  • För oss som kämpar för bättre arbetsvillkor är kunskap om nuvarande situation ovärderlig. Därför har vår europeiska paraplyorganisation AVTE satt ihop en enkät som jämför arbetsvillkoren för audiovisuella översättare i hela Europa. Är du undertextare, dubbare eller jobbar med någon annan form av audiovisuell översättning? Gå in och svara på enkäten så bidrar du till […]
  • Under våren har vi i samarbete med AVTE genomfört en undersökning av Iyunos undertextares erfarenheter av den nya maskinöversättningslösningen MAS. Enkäten visar att översättarna är fortsatt skeptiska till att lösningen kommer att innebära en betydande tidsvinst. Trots bibehållet arvode under träningsfasen har bara 4 % fått ökad inkomst, samtidigt som 17 % anger att de […]
  • Resultatet av den enkätundersökning Medietextarna genomförde i början av 2015 bekräftade tyvärr våra farhågor. Svenska undertextare är hårt pressade och får jobba alldeles för mycket för alldeles för lite betalt. Nästan 30 % av undertextarna jobbar minst 40 timmar i veckan. 35 % av dem har varit tvungna att skaffa sig kompletterande försörjning för att […]
  • Medietextarna utför en enkätundersökning för att få en bild av yrkeskåren och arbetsförhållandena för svenska undertextare. Vi hoppas att så många av er översättare och svensktextare som möjligt deltar.