Undersökningar

På denna sida hittar du alla undersökningar vi i Medietextarna genomfört genom åren. Klicka på ikonerna nedan för att hämta våra sammanställningar av undersökningarna.

Nordiska MAS-enkäten

Undersökning från 2020

Yrkeskår och arbets­förhållanden

Undersökning från 2015

Arbetstakt för SVT-översättare

Undersökning från 2013

Arbetstakt för UR-översättare

Undersökning från 2013

Senaste nyheterna om undersökningar

  • Maskinens effektivitet kraftigt överdriven

    Under våren har vi i samarbete med AVTE genomfört en undersökning av Iyunos undertextares erfarenheter av den nya maskinöversättningslösningen MAS. Enkäten visar att översättarna är fortsatt skeptiska till att lösningen kommer att innebära en betydande tidsvinst. Trots bibehållet arvode under träningsfasen har bara 4 % fått ökad inkomst, samtidigt som 17 % anger att de […]
  • Ni har det inte så bra!

    Resultatet av den enkätundersökning Medietextarna genomförde i början av 2015 bekräftade tyvärr våra farhågor. Svenska undertextare är hårt pressade och får jobba alldeles för mycket för alldeles för lite betalt. Nästan 30 % av undertextarna jobbar minst 40 timmar i veckan. 35 % av dem har varit tvungna att skaffa sig kompletterande försörjning för att […]
  • Hur har ni det?

    Medietextarna utför en enkätundersökning för att få en bild av yrkeskåren och arbetsförhållandena för svenska undertextare. Vi hoppas att så många av er översättare och svensktextare som möjligt deltar.