Uppdragsgivare

De flesta undertextningsuppdrag förmedlas via byråer, och det finns en stor mängd både utländska och svenska byråer som förmedlar uppdrag till svenska undertextare.

Eftersom möjligheterna att själv förhandla om sitt arvode i nuläget ofta är obefintliga eller kraftigt begränsade, är det viktigt att kunna jämföra villkor och krav hos olika uppdragsgivare. Är du ny i branschen är det extra viktigt att du söker dig till en byrå som matchar din kompetens och utbildningsnivå. Ofta lönar det sig att söka sig vidare när man väl samlat på sig den erfarenhet eller de färdigheter som krävs för att börja ta uppdrag av en byrå som erbjuder bättre villkor. Arbetar du för flera byråer är det även lättare att ställa krav och försäkra dig om att det finns jobb att ta.

Är du ny i branschen, förhandlar du kanske med en ny uppdragsgivare? I Medietextarnas arvodesjämförelse kan du se vad de största aktörerna på den svenska marknaden betalar.

Nedan har vi samlat länkar till några av de största uppdragsgivarna för svenska undertextare.

Sverige är ett stort undertextningsland med flera stora byråer. Att en byrå är svensk är dock ingen garant för att arvodet de erbjuder är rimligt. Vi har valt att lista byråer oavsett arvodesnivå, men rekommenderar att använda vår frilanskalkylator  och arvodesjämförelsen för att avgöra om arvodet som erbjuds är rimligt.

Genom sitt DTT-program har Netflix på den senaste tiden indirekt seglat upp som en av de största uppdragsgivarna på den svenska marknaden. Programmet innebär att undertextarna arbetar direkt mot Netflix, men rekryteras, utvärderas och projektleds av någon av deras DTT Partners. Arvodet för de här jobben är satt av Netflix, och är detsamma oavsett vilken byrå man jobbar för. En uppdaterad lista med information och kontaktuppgifter finns här. Kom ihåg att detta bara gäller Netflix-jobb. Vissa av bolagen på listan betalar mycket lägre arvoden för övriga jobb.

För byråer utanför DTT-programmet är prissättningen för Netflix-jobb fri och tenderar att vara lägre. Även här rekommenderar vi att använda vår frilanskalkylator för att avgöra om arvodet som erbjuds är rimligt.

Här listar vi byråer som vi starkt avråder undertextare att arbeta för.

Iyuno Media Group, f.d. BTI Studios

Motivering: Iyuno har gått över från översättning till post-editing och planerar att sänka sina arvoden, som redan är de lägsta kända på marknaden, med 30 %.

Post-editing bidrar till sämre kvalitet, eftersom översättaren förväntas göra så små ändringar som möjligt för att nå upp till den förväntade tidsvinsten. Vi anser inte att det är ett rimligt krav att ställa på undertextare som har upphovsmannaansvar för sina undertexter.

Arvodessänkningar ser vi inte som rimliga, eftersom arvodet för undertextare redan i dag är kraftigt eftersatt. Vi accepterar inga arvodessänkningar vid införande av maskinöversättningsverktyg, eftersom det inte innebär någon betydande tidsvinst vid undertextning. Om det skulle innebära en tidsvinst borde denna komma översättarna till del i form av högre inkomster.