Uppdragsgivare

Den svenska undertextningsmarknaden domineras av ett fåtal stora byråer som förmedlar de flesta undertextningsuppdrag. Utöver dessa finns det även mindre byråer med säte i eller utanför Sverige.

I egenskap av fackklubb verkar vi för att förbättra villkoren för översättarna så att de kan leverera översättningar av hög kvalitet. Eftersom möjligheterna att själv förhandla om sitt arvode i nuläget ofta är obefintliga eller kraftigt begränsade, är det viktigt att kunna jämföra villkoren och kraven hos olika uppdragsgivare. Är du ny i branschen är det extra viktigt att du söker dig till en byrå som matchar din kompetens och utbildningsnivå. Ofta lönar det sig att söka sig vidare när man väl samlat på sig den erfarenhet eller de färdigheter som krävs för att börja ta uppdrag av en byrå som erbjuder bättre villkor. Arbetar du för flera byråer är det även lättare att ställa krav och försäkra dig om att det finns jobb att ta.

Nedan hittar du länkar till några av de största uppdragsgivarna för svenska undertextare.