Dialog och opinion

Vi vill föra en konstruktiv dialog med uppdragsgivare om arvoden, villkor och branschens utvecklingsmöjligheter. Därför har vi regelbundna möten med de största aktörerna där vi stämmer av läget i branschen och framför frågor som våra medlemmar ber oss att lyfta.

Utöver att föra en dialog med uppdragsgivare jobbar vi med opinionsbildning kring branschen och dess villkor. Bland annat skriver vi debattartiklar, skapar upprop och driver kampanjer.

Senaste nyheterna om dialog och opinion

 • Iyunos uppskjutna arvodessänkning – en tillfällig seger för undertextarna

  Medietextarna noterar att Iyuno har bestämt sig för att skjuta upp den planerade arvodessänkningen i samband med införandet av maskinöversättningsverktyget MAS. Vi välkomnar förstås att arvodessänkningen inte infördes den 1 maj. Det är om inte annat ett litet korn av glädje att den massiva kritiken från vårt och frilansarnas håll inte har fallit på helt […]
 • Undertextare larmar om maskinöversättning

  På Iyuno meddelade man nyligen att man går över från översättning med hjälp av mallar till redigering av maskinöversättning. De räknar med att det går trettio procent snabbare, och sänker därmed arvodet för sina frilansare med lika många procent. Men är maskinerna verkligen till så stor hjälp som de hävdar? I dag rapporterade Kulturnytt i […]
 • Riktlinjerna är släppta!

  Nu finns äntligen branschövergripande riktlinjer för god undertextning i Sverige! Riktlinjerna är inte tänkta att vara en uttömmande beskrivning av hur man gör undertexter. De beskriver dock de viktigaste dragen i den tradition som sedan lång tid varit etablerad och som svenska konsumenter av rörlig bild är vana vid (även om de flesta aldrig tänker […]
 • Medietextarna tar över Journalistförbundets Instagram

  Den här veckan är vi i Medietextarna gästpostare på Journalistförbundets Instagram. Vi kommer att posta om läget i branschen och de utmaningar vi som frilansklubb står inför. In och läs!
 • Norska undertextare bojkottar BTI

  I Norge har en grupp på 30 undertextare fått nog av låga arvoden och väljer nu att sluta ta uppdrag för BTI. Dessa modiga kolleger har Medietextarnas och Svenska Journalistförbundets fulla stöd! Vi hoppas innerligt att aktionen ska få bolaget att förstå hur illa det är ställt och äntligen erbjuda en rimlig och varaktig höjning […]