Ju fler vi är, desto starkare blir vi

Ju fler vi är,
desto starkare blir vi

För att verkligen kunna påverka behöver vi medlemmar. Det är medlemmarna som avgör om uppdragsgivarna är villiga att förhandla med oss, och det är de aktiva medlemmarna som avgör hur mycket vi kan åstadkomma.

Som medlem får du tillgång till facklig rådgivning, medlemsförsäkringar, rabatterad programvara och kurser. Du kan även söka Journalistförbundets stipendier och delta i kurser. Mejla oss för information om rabatter och förmåner som särskilt riktar sig till undertextare.

Därutöver blir det lättare för oss att nå ut till dig med information om våra sociala aktiviteter för medlemmar. Förutom årsmötet försöker vi hålla regelbundna träffar för undertextare där vi utbyter kunskap och ser till att hålla oss själva och varandra uppdaterade om möjligheter och villkor i branschen.

Förmåner

Läs aktuell information om medlemskap och förmåner på Journalistförbundets hemsida.

Arvodes­guiden

Journalistförbundets Arvodesguide är endast tillgänglig för medlemmar. Läs om hur du använder den här.

Så blir du medlem

Du ansöker om medlemskap via Journalistförbundets hemsida. Ange att du vill tillhöra klubben Medietextarna. Inför ansökan behöver du räkna ut ungefärlig månadsinkomst, samt se till att ha tillgång till ett par fakturor eller annat bevis på inkomst.

Vanliga frågor om medlemskapet

Medietextarna är en klubb för frilansar. Är du anställd kan du bli intressemedlem. Läs mer om det här.

Du ska kunna visa att du arbetar helt eller delvis med frilansjournalistik, dit såväl översättning av undertexter som svensktextning räknas. Du ska ha arbetat och haft inkomster minst en månad och tjänat sammanlagt minst 9 200 kronor på minst två olika uppdrag.

Avgiften baseras på din inkomst och består av två delar: medlemsavgift och avgift till Servicebolaget. Gå in här för att hitta aktuella uppgifter. Längst ner på sidan kan du slå in din inkomst och enkelt se din avgift. Utöver den avgift som visas där tillkommer Medietextarnas klubbavgift på 20 kronor.

Har du enskild firma tar du vinsten (intäkter minus kostnader) per månad, drar av egenavgifter (schablonvärde 29,29 %) och anger det som din månadsinkomst. För andra bolagsformer anger du din beräknade månadsinkomst.

Du behöver bara uppge inkomster från verksamhet där Journalistförbundet kan erbjuda stöd. Arbetar du med något annat än redaktionellt arbete bör du alltså först dra av de inkomster som härrör från sådan verksamhet.

Företagare har samma rätt som anställda att ansluta sig till a-kassan. Det kan dock vara bra att känna till att för att få ut ersättning som enskild näringsidkare måste verksamheten läggas vilande, och du får i regel inte ta några uppdrag eller ägna dig åt marknadsföring under tiden som du får ut ersättning från a-kassan. Mer utförlig information hittar du på Journalistförbundets hemsida.

Var med och påverka!

Är det något du tycker att facket borde ta tag i? Den största anledningen till att vissa frågor blir liggande är att styrelsen redan är upptagen med andra frågor. Medietextarna har inga anställda förtroendevalda, utan är helt beroende av medlemmarnas engagemang. Vi uppmuntrar aktiva medlemmar som vill engagera sig i styrelsen eller vara med och hjälpa till på andra sätt. Berätta vad du vill att facket ska göra eller vad du kan hjälpa till med, så blir det lättare för oss att ta vara på ditt engagemang.