Ju fler vi är, desto starkare blir vi

Ju fler vi är,
desto starkare blir vi

För att verkligen kunna påverka behöver vi medlemmar. Det är medlemmarna som avgör om uppdragsgivarna är villiga att förhandla med oss, och det är de aktiva medlemmarna som avgör hur mycket vi kan åstadkomma.

Som medlem får du tillgång till facklig rådgivning, medlemsförsäkringar, rabatterad programvara och kurser. Du kan även söka Journalistförbundets stipendier och delta i kurser. Mejla oss för information om rabatter och förmåner som särskilt riktar sig till undertextare.

Därutöver blir det lättare för oss att nå ut till dig med information om våra sociala aktiviteter för medlemmar. Förutom årsmötet försöker vi hålla regelbundna träffar för undertextare där vi utbyter kunskap och ser till att hålla oss själva och varandra uppdaterade om möjligheter och villkor i branschen.

Förmåner

Läs aktuell information om medlemskap och förmåner på Journalistförbundets hemsida.

Arvodes­guiden

Journalistförbundets Arvodesguide är endast tillgänglig för medlemmar. Läs om hur du använder den här.

Så blir du medlem

Du ansöker om medlemskap via Journalistförbundets hemsida. Ange att du vill tillhöra klubben Medietextarna. Inför ansökan behöver du räkna ut ungefärlig månadsinkomst.

Vanliga frågor om medlemskapet

Medietextarna är en klubb för frilansar. Är du anställd kan du bli intressemedlem. Läs mer om det här.

För att bli medlem ska du arbeta helt eller delvis med frilansjournalistik, dit såväl översättning av undertexter som svensktextning räknas. Du bör också ha en uppdragsgivare som är verksam i Sverige.

Om du jobbar mot uppdragsgivare som inte är verksamma i Sverige har Journalistförbundet begränsade möjligheter att förhandla med företaget. Vill du ändå stödja vår verksamhet och ta del av andra förmåner är du fortfarande välkommen som medlem.

Det som avgör om du kan bli medlem i Medietextarna är inte var du är bosatt, utan vilket land din uppdragsgivare är verksam i. Är din uppdragsgivare verksam i Sverige kan du bli medlem i Medietextarna. Jobbar du enbart för kunder i utlandet rekommenderar vi att du söker medlemskap i ett förbund i det land där du har dina uppdragsgivare. Har du inte koll på vilket förbund som gäller i det land du är verksam i kan du börja med att titta på AVTE:s hemsida.

Avgiften baseras på din inkomst och består av två delar: medlemsavgift och avgift till Servicebolaget. Gå in här för att hitta aktuella uppgifter. Längst ner på sidan kan du slå in din inkomst och enkelt se din avgift. Utöver den avgift som visas där tillkommer Medietextarnas klubbavgift på 20 kronor.

Ja! Studentmedlemskapet kostar bara 250 kr/år och ger dig tillgång till många av de förmåner det vanliga medlemskapet innebär. Glöm inte att ange att du även vill tillhöra klubben Medietextarna. Du kan läsa mer om studentmedlemskap på Journalistförbundets hemsida.

För att bli studentmedlem behöver du gå på en utbildning där man kan utbilda sig till en yrkesgrupp som organiseras av Journalistförbundet. Om du planerar att bli undertextare och till exempel studerar på ett översättarprogram är du därför varmt välkommen att bli studentmedlem.

Har du enskild firma tar du vinsten (intäkter minus kostnader) per månad, drar av egenavgifter (schablonvärde 29,29 %) och anger det som din månadsinkomst. För andra bolagsformer anger du din beräknade månadsinkomst.

Du behöver bara uppge inkomster från verksamhet där Journalistförbundet kan erbjuda stöd. Arbetar du med något annat än redaktionellt arbete bör du alltså först dra av de inkomster som härrör från sådan verksamhet.

Företagare har samma rätt som anställda att ansluta sig till a-kassan. Det kan dock vara bra att känna till att för att få ut ersättning som enskild näringsidkare måste verksamheten läggas vilande, och du får i regel inte ta några uppdrag eller ägna dig åt marknadsföring under tiden som du får ut ersättning från a-kassan. Mer utförlig information hittar du på Journalistförbundets hemsida.

Var med och påverka!

Är det något du tycker att facket borde ta tag i? Den största anledningen till att vissa frågor blir liggande är att styrelsen redan är upptagen med andra frågor. Medietextarna har inga anställda förtroendevalda, utan är helt beroende av medlemmarnas engagemang. Vi uppmuntrar aktiva medlemmar som vill engagera sig i styrelsen eller vara med och hjälpa till på andra sätt. Berätta vad du vill att facket ska göra eller vad du kan hjälpa till med, så blir det lättare för oss att ta vara på ditt engagemang.