Om oss

Medietextarna är en fackklubb inom Svenska Journalistförbundet som finns till för att förbättra arbetsvillkoren för undertextare. Vi är framförallt en klubb för frilansar men erbjuder även intressemedlemskap för anställda undertextare.

Vi vill vara ett nav för kollegialt samarbete och kunskapsutbyte. Samtidigt strävar vi efter att föra en konstruktiv dialog med uppdragsgivare om arvoden, villkor och branschens utvecklingsmöjligheter.

Vi vill ha schysta villkor som motsvarar den kvalifikation som krävs. Våra texter hör till de mest lästa i landet, men villkoren blir alltmer pressade och våra möjligheter att göra ett bra jobb allt sämre. För att vända den utvecklingen har vi tre fokusområden. Om du klickar på ikonerna nedan hittar du mer om vad vi gör inom respektive område.

Vi vill ha schysta villkor som motsvarar den kvalifikation som krävs. Våra texter hör till de mest lästa i landet, men villkoren blir alltmer pressade och våra möjligheter att göra ett bra jobb allt sämre. För att vända den utvecklingen har vi tre fokusområden. Om du klickar på ikonerna ovan hittar du mer om vad vi gör inom respektive område.

Styrelse

Jag översätter undertexter, litteratur och sakprosa från engelska, tyska och spanska. Jag engagerade mig i Medietextarna när jag efter ett par i år i branschen insåg att jag knappt gick runt trots att jag arbetade heltid. Jag anser att något måste göras åt detta och att vi måste göra det tillsammans.

Som ordförande hoppas jag kunna vara en drivande kraft i allt vi gör, samt utveckla samarbetet med resten av Journalistförbundet och våra kolleger runt om i världen.

Jag är frilansande undertextare och facköversättare sedan 2007 och översätter till svenska från franska, engelska och danska.

Jag har varit aktiv i Medietextarna sedan ett par år, och fokuserar på att utveckla ett dokument med gemensamma riktlinjer för undertextning i Sverige, något jag tror skulle gynna alla i branschen – såväl undertextare och uppdragsgivare som tittare.

Jag har en master i översättning och har jobbat med undertextning sedan 2016. Mina källspråk är engelska, tyska och ryska.

I mitt fackliga engagemang fokuserar jag på att nå ut med information till nyblivna undertextare för att stärka deras ställning. Därför är jag bland annat ansvarig för Medietextarnas webbplats. Jag vill även arbeta med att få upp de lägsta arvodena och skapa vägar in i yrket bortom de lågbetalda jobben.

Jag har jobbat med undertextning i 17 år och översätter från engelska och spanska till svenska. Vid sidan av översättningen ägnar jag mig åt biodling.

Jag har varit engagerad i Medietextarna sedan klubben bildades och fokuserar just nu främst på arvodesfrågor, där jag anser att transparens är av yttersta vikt för undertextarkårens styrka.

Jag är svensktextare sen 1996, och sen 2012 även nyhetstextare. Medietextarnas kassör. Har även utbildat i svensktextning.

Jag började jobba som undertextare 1992 i samband med att tv-monopolet släpptes och nya undertextningsföretag bildades. Jag översätter från i huvudsak franska och engelska, men behärskar även spanska och lite danska. Sen slutet av 2000-talet jobbar jag också som svensktextare.

Jag började engagera mig fackligt i mitten av 2000-talet efter att arvodena för undertextare sänkts stadigt under många år. Jag var en av dem som drev frågan om att undertextarna skulle lämna Teaterförbundet och i stället ansluta sig till Svenska Journalistförbundet.   

En del av AVTE

Vi är anslutna till den europeiska paraplyorganisationen AVTE, AudioVisual Translators Europe, som samlar intresseorganisationer och fackförbund för undertextare, dubbare och alla andra som jobbar inom medieöversättning. Genom AVTE hoppas vi kunna utveckla samarbetet med våra kolleger i Europa, hämta inspiration från lyckade satsningar i andra länder och få större möjlighet att utöva internationell påverkan.

Tveka inte att kontakta oss

Oavsett om du är gammal medlem eller helt ny i branschen är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi svarar gärna på frågor om branschen och lyssnar på dina åsikter.