Information

För att hjälpa våra medlemmar att förstå branschen tar vi fram information om olika aspekter av yrket. Vi arbetar ständigt med att ta fram information som framförallt kan stärka nyblivna undertextares ställning på marknaden och förhindra prisdumpning. För närvarande hittar du bland annat undersökningar om arbetsförhållande och arbetstakt, information om de största uppdragsgivarna och ett system för att dela med sig och ta del av andras information om vilka arvoden som gäller hos olika uppdragsgivare.

Vi försöker även vara tillgängliga för och organisera föreläsningar på universitet, för att tidigt nå ut med facklig information till blivande undertextare.

Senaste nyheterna om information

 • Medietextarna tar över Journalistförbundets Instagram

  Den här veckan är vi i Medietextarna gästpostare på Journalistförbundets Instagram. Vi kommer att posta om läget i branschen och de utmaningar vi som frilansklubb står inför. In och läs!
 • Frilanskalkylator

  Som frilans kan det vara svårt att beräkna sina inkomster på ett korrekt vis. Inspirerade av Journalistförbundets frilanskalkylator för journalister har vi tagit fram ett liknande hjälpmedel, särskilt anpassat för undertextare. Ladda ner vår frilanskalkylator för undertextare och se hur mycket du tjänar egentligen!
 • Ni har det inte så bra!

  Resultatet av den enkätundersökning Medietextarna genomförde i början av 2015 bekräftade tyvärr våra farhågor. Svenska undertextare är hårt pressade och får jobba alldeles för mycket för alldeles för lite betalt. Nästan 30 % av undertextarna jobbar minst 40 timmar i veckan. 35 % av dem har varit tvungna att skaffa sig kompletterande försörjning för att […]
 • Hur har ni det?

  Medietextarna utför en enkätundersökning för att få en bild av yrkeskåren och arbetsförhållandena för svenska undertextare. Vi hoppas att så många av er översättare och svensktextare som möjligt deltar.