Arvodesguiden

Arvodesguiden är ett verktyg för frilansmedlemmar i Journalistförbundet. För att komma åt den måste du vara medlem och logga in på ditt medlemskonto.

I Arvodesguiden kan du se vad andra har fått betalt för ett uppdrag och själv rapportera in arvoden. Verktyget hjälper dig att se vilka kunder som betalar bra, och du kan även få en uppfattning om hur tidskrävande uppdrag tenderar att vara för olika kunder.

I nuläget är arvodesguiden bättre anpassad för frilansjournalister än för undertextare. Guiden befinner sig dock under utveckling och kommer snart att uppdateras för att bättre passa för undertextare. Just nu hittar du rapporter om undertextning under publiceringsform text, typ av produktion undertextning. När du lämnar en rapport kan du med fördel ange antal texter i det obligatoriska fältet ”Antal tecken”. Lämna gärna övrig information som en kommentar, till exempel:

 • uppdragstyp (emt, andraöversättning eller förstaöversättning)
 • typ av undertextning (översättning, svensktextning eller dövtextning)
 • antal programminuter
 • arvode per arvodesenhet (t.ex. minut eller text).

Om du har några frågor om hur du som undertextare kan använda dig av Arvodesguiden är du välkommen att kontakta oss på medietextarna@gmail.com.

Senaste nyheterna om arvode

 • SVT duckar frågan om Iyunos arvoden

  Journalisten fortsätter att skriva om SVT:s arvoden. SVT svarar att de är nöjda med kvaliteten som den svartlistade byrån Iyuno levererar till dem. Men de duckar arvodesfrågan och hävdar att de inte vet hur Iyunos arvoden står sig mot andras. Vi är beredda att berätta precis hur illa det ser ut hos Iyuno. Läs hela […]
 • ”Duktiga översättare lämnar SVT för Netflix”

  Tidningen Journalisten rapporterar om hur SVT:s arvoden har blivit omseglade av amerikanska aktörer. Netflix översättare tjänar upp till 20 kr mer per programminut än de som jobbar för underleverantören Iyuno. “Det känns ohållbart att hålla kvar några av Sveriges bästa översättare, när man har så låga arvoden,” kommenterar vår sekreterare Josefine Eld. Medietextarna gick i […]
 • Iyuno svartlistas

  Medietextarna har beslutat att svartlista Iyuno Media Group, f.d. BTI Studios. Svartlistningen innebär att vi rekommenderar alla som jobbar för Iyuno att söka sig till andra uppdragsgivare och att vi starkt avråder undertextare från att börja arbeta för Iyuno. Svartlistningen stöds även av den europeiska paraplyorganisationen AVTE och genomförs som ett första steg i alla […]
 • Maskinens effektivitet kraftigt överdriven

  Under våren har vi i samarbete med AVTE genomfört en undersökning av Iyunos undertextares erfarenheter av den nya maskinöversättningslösningen MAS. Enkäten visar att översättarna är fortsatt skeptiska till att lösningen kommer att innebära en betydande tidsvinst. Trots bibehållet arvode under träningsfasen har bara 4 % fått ökad inkomst, samtidigt som 17 % anger att de […]
 • Iyunos uppskjutna arvodessänkning – en tillfällig seger för undertextarna

  Medietextarna noterar att Iyuno har bestämt sig för att skjuta upp den planerade arvodessänkningen i samband med införandet av maskinöversättningsverktyget MAS. Vi välkomnar förstås att arvodessänkningen inte infördes den 1 maj. Det är om inte annat ett litet korn av glädje att den massiva kritiken från vårt och frilansarnas håll inte har fallit på helt […]