Arvodesguiden

Arvodesguiden är ett verktyg för frilansmedlemmar i Journalistförbundet. För att komma åt den måste du vara medlem och logga in på ditt medlemskonto.

I Arvodesguiden kan du se vad andra har fått betalt för ett uppdrag och själv rapportera in arvoden. Verktyget hjälper dig att se vilka kunder som betalar bra, och du kan även få en uppfattning om hur tidskrävande uppdrag tenderar att vara för olika kunder.

I nuläget är arvodesguiden bättre anpassad för frilansjournalister än för undertextare. Guiden befinner sig dock under utveckling och kommer snart att uppdateras för att bättre passa för undertextare. Just nu hittar du rapporter om undertextning under publiceringsform text, typ av produktion undertextning. När du lämnar en rapport kan du med fördel ange antal texter i det obligatoriska fältet ”Antal tecken”. Lämna gärna övrig information som en kommentar, till exempel:

  • uppdragstyp (emt, andraöversättning eller förstaöversättning)
  • typ av undertextning (översättning, svensktextning eller dövtextning)
  • antal programminuter
  • arvode per arvodesenhet (t.ex. minut eller text).

Om du har några frågor om hur du som undertextare kan använda dig av Arvodesguiden är du välkommen att kontakta oss på medietextarna@gmail.com.

Senaste nyheterna om arvode

  • 2015 gjorde vi en undersökning av hur villkoren såg ut för de svenska medieöversättarna. Sju år och en streamingboom senare är det dags att följa upp och se om det blivit bättre, sämre eller mer av samma. Dessutom gör vi en djupdykning i arvodena för att få ännu bättre underlag i vårt arbete. Alla svaren […]
  • För oss som kämpar för bättre arbetsvillkor är kunskap om nuvarande situation ovärderlig. Därför har vår europeiska paraplyorganisation AVTE satt ihop en enkät som jämför arbetsvillkoren för audiovisuella översättare i hela Europa. Är du undertextare, dubbare eller jobbar med någon annan form av audiovisuell översättning? Gå in och svara på enkäten så bidrar du till […]
  • Medietextarna har idag, den 14 juni 2021, kommit överens med Iyuno-SDI om ett frilansavtal! I och med avtalet upphör den svartlistning av bolaget som påbörjades efter att Iyuno införde lägre arvoden för bearbetning av maskinöversättning (så kallad NMT) förra året. Det nya avtalet anger en ny miniminivå för dessa uppdrag samt reglerar en del övriga […]
  • Journalisten fortsätter att skriva om SVT:s arvoden. SVT svarar att de är nöjda med kvaliteten som den svartlistade byrån Iyuno levererar till dem. Men de duckar arvodesfrågan och hävdar att de inte vet hur Iyunos arvoden står sig mot andras. Vi är beredda att berätta precis hur illa det ser ut hos Iyuno. Läs hela […]
  • Tidningen Journalisten rapporterar om hur SVT:s arvoden har blivit omseglade av amerikanska aktörer. Netflix översättare tjänar upp till 20 kr mer per programminut än de som jobbar för underleverantören Iyuno. ”Det känns ohållbart att hålla kvar några av Sveriges bästa översättare, när man har så låga arvoden,” kommenterar vår sekreterare Josefine Eld. Medietextarna gick i […]