Arvodesguiden

Arvodesguiden är ett verktyg för frilansmedlemmar i Journalistförbundet. För att komma åt den måste du vara medlem och logga in på ditt medlemskonto.

I Arvodesguiden kan du se vad andra har fått betalt för ett uppdrag och själv rapportera in arvoden. Verktyget hjälper dig att se vilka kunder som betalar bra, och du kan även få en uppfattning om hur tidskrävande uppdrag tenderar att vara för olika kunder.

I nuläget är arvodesguiden bättre anpassad för frilansjournalister än för undertextare. Guiden befinner sig dock under utveckling och kommer snart att uppdateras för att bättre passa för undertextare. Just nu hittar du rapporter om undertextning under publiceringsform text, typ av produktion undertextning. När du lämnar en rapport kan du med fördel ange antal texter i det obligatoriska fältet ”Antal tecken”. Lämna gärna övrig information som en kommentar, till exempel:

  • uppdragstyp (emt, andraöversättning eller förstaöversättning)
  • typ av undertextning (dövtextning, översättning eller samspråkstextning)
  • antal programminuter
  • arvode per arvodesenhet (t.ex. minut eller text).

Om du har några frågor om hur du som undertextare kan använda dig av Arvodesguiden är du välkommen att kontakta oss på medietextarna@gmail.com.

Senaste nyheterna om arvode