Arvodesguiden

Arvodesguiden är ett verktyg för frilansmedlemmar i Journalistförbundet. För att komma åt den måste du vara medlem och logga in på ditt medlemskonto.

I Arvodesguiden kan du se vad andra har fått betalt för ett uppdrag och själv rapportera in arvoden. Verktyget hjälper dig att se vilka kunder som betalar bra, och du kan även få en uppfattning om hur tidskrävande uppdrag tenderar att vara för olika kunder.

I nuläget är arvodesguiden bättre anpassad för frilansjournalister än för undertextare. Guiden befinner sig dock under utveckling och kommer snart att uppdateras för att bättre passa för undertextare. Just nu hittar du rapporter om undertextning under publiceringsform text, typ av produktion undertextning. När du lämnar en rapport kan du med fördel ange antal texter i det obligatoriska fältet ”Antal tecken”. Lämna gärna övrig information som en kommentar, till exempel:

 • uppdragstyp (emt, andraöversättning eller förstaöversättning)
 • typ av undertextning (översättning, svensktextning eller dövtextning)
 • antal programminuter
 • arvode per arvodesenhet (t.ex. minut eller text).

Om du har några frågor om hur du som undertextare kan använda dig av Arvodesguiden är du välkommen att kontakta oss på medietextarna@gmail.com.

Senaste nyheterna om arvode

 • Maskinens effektivitet kraftigt överdriven

  Under våren har vi i samarbete med AVTE genomfört en undersökning av Iyunos undertextares erfarenheter av den nya maskinöversättningslösningen MAS. Enkäten visar att översättarna är fortsatt skeptiska till att lösningen kommer att innebära en betydande tidsvinst. Trots bibehållet arvode under träningsfasen har bara 4 % fått ökad inkomst, samtidigt som 17 % anger att de […]
 • Iyunos uppskjutna arvodessänkning – en tillfällig seger för undertextarna

  Medietextarna noterar att Iyuno har bestämt sig för att skjuta upp den planerade arvodessänkningen i samband med införandet av maskinöversättningsverktyget MAS. Vi välkomnar förstås att arvodessänkningen inte infördes den 1 maj. Det är om inte annat ett litet korn av glädje att den massiva kritiken från vårt och frilansarnas håll inte har fallit på helt […]
 • Undertextare larmar om maskinöversättning

  På Iyuno meddelade man nyligen att man går över från översättning med hjälp av mallar till redigering av maskinöversättning. De räknar med att det går trettio procent snabbare, och sänker därmed arvodet för sina frilansare med lika många procent. Men är maskinerna verkligen till så stor hjälp som de hävdar? I dag rapporterade Kulturnytt i […]