Riktlinjer för undertextning

Under de senaste åren har undertextnings­organisationerna som ingår i AVTE sammanställt nationella riktlinjer för undertextning i samarbete med branschens olika aktörer. På den här sidan hittar du alla riktlinjer som har givits ut hittills. Saknar du riktlinjer för något språk? Hör av dig till oss så ser vi till att lägga upp dem.

Varför behövs riktlinjerna?
Undertextnings­branschen genomgår just nu en snabb förändring. Den svenska marknaden har gått från att domineras av några få tv-kanaler som sänder sina program i Sverige till att ha allt fler utländska aktörer som strömmar sitt innehåll till hela världen.

Eftersom den svenska undertextnings­traditionen tidigare har bestått av tysta överenskommelser som förvaltats av de enskilda kanalerna har nya aktörer inte haft tillgång till någon information om vad som gäller i Sverige. Det har lett till att en mängd nya, mer eller mindre lyckade lösningar har börjat dyka upp, som i hög grad bygger på den amerikanska traditionen. Det är på många sätt problematiskt, eftersom USA inte har en tradition av översättnings­textning, utan undertext för döva och hörselskadade.

Ett annat problem är att undertextning i hög grad är ett yrke där man lärs upp av en uppdragsgivare, snarare än genom en utbildning. Det innebär att nya undertextare i dag inte lär sig att texta enligt svensk tradition, och inte heller kan svara på frågor från kunder om vad som anses vara god undertextning. Det minskar även rörligheten i branschen, eftersom riktlinjerna riskerar att skilja sig åt så mycket att kunder med en annan tradition blir avskräckta.

Vad är syftet?
Syftet med riktlinjerna är att kodifiera den svenska traditionen och skapa enighet inom branschen om vad som ses som god undertextning i Sverige. Riktlinjerna är en översikt över etablerade lösningar och eftersträvansvärda principer. De är inte tvingande för de aktörer som har satt sitt namn på dem, men de bör sträva efter att följa standarden och kommunicera den till sina kunder.

Hur hjälper riktlinjerna dig?

Information om vilka lösningar som är etablerade
Riktlinjerna är ingen handbok i undertextning, men de fastställer vilka lösningar som är etablerade i Sverige för vanliga undertextningsproblem. Hur ska texten delas upp? Hur ska dialog se ut? Var gör man radbrytningar? Vad ska översättas? Allt det här och mycket mer hittar du svar på.

Lättare att jobba för flera kunder
Riktlinjerna kommer att hjälpa branschen att driva på standardiseringsarbetet. Det innebär att det kommer att bli lättare att jobba för flera olika kunder och snabbare att få översikt över skillnaderna.

Stöd vid diskussion med kunder
Riktlinjerna är ett viktigt stöd i diskussionen med kunder. Du kan använda riktlinjerna för att t.ex. lyfta fram att en EMT-fil är bristfällig, visa att lösningarna du föreslår ses som etablerade i Sverige eller för att föreslå ändringar i kundens egna riktlinjer som gör att det blir lättare för dig som undertextare att arbeta för dem.

Lättare att rekrytera undertextare
Ju närmare era krav ligger de svenska riktlinjerna, desto lättare kommer det att bli för undertextare som jobbar för andra byråer att börja ta jobb från er och komma upp i fart.

Stöd vid diskussion med kunder
Riktlinjerna är ett viktigt stöd i diskussionen med kunder. När en stor kund föreslår en lösning som inte är etablerad i Sverige har ni nu mer kraft bakom er när ni lyfter fram den svenska standarden, eftersom den inte bara är godkänd av er byrå, utan av alla stora aktörer i Sverige.

Stöd vid kommunikation av interna och kundspecifika riktlinjer
För att underlätta för undertextare att snabbt förstå riktlinjerna för en ny kund kan ni nu hänvisa till de nationella riktlinjerna och endast lyfta fram det som avviker från dessa.

Nöjda tittare
Tittare är duktiga på att se att det är något fel med en undertext, men de har svårt att förstå vad som är felet. Genom att följa de svenska riktlinjerna försäkrar ni er om att tittarna är vana vid de undertextspecifika lösningar som används, och att de inte stör sig på svårbeskrivliga fel som felaktigt uppdelade texter, flimrande textremsor och texter som går ut för nära klipp.

Slipp skriva egna riktlinjer
Du har nu ett dokument att hänvisa till när de beställer undertexter. Du kan kräva att texterna motsvarar de svenska riktlinjerna och hänvisa till dessa om du behöver hjälp att granska de undertexter som levererats. Om din kanal eller tjänst har särskilda behov som kräver undantag kan du även utgå från riktlinjerna när du formulerar dessa.

Högre kvalitet på undertexterna
Riktlinjerna hjälper branschen att standardisera undertexterna i Sverige. Det innebär färre nya och illa genomtänkta lösningar, och mer möjlighet för undertextarna att ställa krav på sina uppdragsgivare. Det innebär även att undertextarna behöver lägga mindre tid på att lära sig nya riktlinjer, och kan lägga mer tid på att göra en bra översättning.

Lösningar du är van vid
Som tittare har du vant dig vid att undertexter ser ut och fungerar på ett visst sätt, även om du kanske inte kan sätta ord på det. Genom att se till att så många som möjligt följer de reglerna förblir undertexten osynlig och lätt att läsa, och låter dig som tittare koncentrera dig på allt annat som händer i bild.

Senaste nyheterna om riktlinjer

  • Svenska riktlinjer – nu även på engelska

    Vill du kunna förklara svensk undertextningsstandard för utländska kunder? Nu finns våra riktlinjer för god undertextning i Sverige även på engelska. Riktlinjerna är sammanställda av Medietextarna i samarbete med de största aktörerna på den svenska undertextningsmarknaden. De beskriver de viktigaste dragen i den svenska undertextningstraditionen och är tänkta att tjäna som en utgångspunkt för såväl […]
  • Riktlinjerna är släppta!

    Nu finns äntligen branschövergripande riktlinjer för god undertextning i Sverige! Riktlinjerna är inte tänkta att vara en uttömmande beskrivning av hur man gör undertexter. De beskriver dock de viktigaste dragen i den tradition som sedan lång tid varit etablerad och som svenska konsumenter av rörlig bild är vana vid (även om de flesta aldrig tänker […]
  • Nu släpps riktlinjerna för undertextning

    Med en mängd nya aktörer förändras den svenska streamingmarknaden snabbt. I brist på en nedskriven standard tillämpas allt fler olika undertextningslösningar. Nu släpper Medietextarna riktlinjer för att ena branschen kring en gemensam standard. Riktlinjerna är en sammanställning av den svenska undertextningstraditionen som tagits fram i samråd med språkrådet, undertextningsforskaren Jan Pedersen och de största aktörerna […]