Undertextning uppmärksammas i The Guardian

The Guardian har skrivit en initierad artikel om undertextning och dess betydelse för en films framgång. Artikeln är delvis resultatet av ett gemensamt europeiskt påverkansarbete och grundar sig bland annat på uppropet från AVTE som vi publicerade på svenska tidigare i år. Artikeln i The Guardian hittar du här.

”SVT bör ta ansvar för hela kedjan”

I en debattartikel i Medievärlden uppmanar ordförande Linus Kollberg SVT att ta ansvar för underleverantören BTI Studios arvode till de frilansande undertextarna. Läs artikeln i sin helhet här.

Upprop till filmskapare

AVTE, den europeiska paraplyorganisationen för intresseorganisationer och fackförbund för audiovisuella översättare, har gått ut med ett gemensamt upprop till filmskapare. Uppropet uppmanar filmskapare att stå upp för undertextare för att garantera kvaliteten på sina verk. Läs hela texten på svenska här.

Finska AV-översättare varslar om strejk

Precis som i Sverige befinner sig många frilansande undertextare i Finland i ett slags skenanställningsförhållande till sina uppdragsgivare där de är utlämnade åt kundens ensidigt fastslagna prissättning. Den enda möjligheten att påverka arvodena är att agera tillsammans. Finlands audiovisuella översättare måste få möjlighet att påverka sina inkomster genom kollektiva förhandlingar, men arbetsgivarna håller inte med. Medietextarna ger sitt fulla och helhjärtade stöd till våra kollegor i Finlands Journalistförbund och Översättningsbranschens experter KAJ. Läs mer om strejkvarslet här och om upprinnelsen här.

#kollatexten

Undertexter till film och tv är något som nästan varenda svensk mediekonsument möter i dag. I Finland uppskattade översättarföreningen KAJ för några år sedan att den genomsnittliga finländaren läste undertexter som motsvarade 20 romaner på vardera 300 sidor. Siffrorna bör vara liknande för Sverige. Sedan dess har streamingtjänsterna blivit en allt större del av de flestas vardag, och siffran kan vara ännu högre idag.

Medietextarna är en fackklubb inom Journalistförbundet. Vi vill nu uppmärksamma undertextning, både bra och dålig sådan. Vi anser att många undertextningsbolag samt producenter av film och tv inte sätter tillräckligt högt värde på kvalitet. Vi ser att många undertextare får allt svårare att hinna med jobbet under de premisser som ges. Det handlar inte längre om vad det står, utan bara att där ska finnas text. För tittaren innebär det sämre kvalitet, och så länge tittarna inte uppmärksammar producenterna på att de får undermåliga undertexter kommer dessa fortsätta att visas. Forskning av Jan Pedersen vid Stockholms universitet har nyligen visat att det finns en tydlig skillnad mellan amatörmässigt och professionellt utförda undertexter, vilket pekar på vikten av att hålla en hög standard i branschen.

Vi vill därför uppmuntra alla tittare att börja använda hashtagen #kollatexten. Vi kommer allt eftersom att sammanställa det som framkommer och skicka in det till film- och undertextarbolag.

Men det ska förstås inte bara handla om klagomål. Undertexten kan vara avgörande för hur en film uppfattas på ett annat språk. En bra undertext ska inte märkas och därför får de bästa undertexterna sällan någon uppmärksamhet. Men frågan är om till exempel Ruben Östlunds The Square hade blivit så framgångsrik runt om i världen utan professionella engelska undertexter gjorda av översättaren Ingrid Eng?

Kanske kan #kollatexten svara på det?

För mer information:
Linus Kollberg, ordförande 073-9972140

Årsmöte 2017

Medietextarnas årsmöte ägde rum på ABF-huset i Stockholm den 17 mars 2017.

Facklig krönika

Vår historia efter år 2000:

Under det första årtiondet på 2000-talet var det fackliga läget för oss undertextare riktigt uselt. Men när vi fick möjlighet att byta från Teaterförbundet till Svenska Journalistförbundet var vi ändå en del som tyckte att vi måste vara med i facket, trots allt. Om alla gick med skulle vi ju inte ha några problem alls att få igenom våra krav på hyfsade arvoden.

Det visade sig snart att alla verkligen inte hade tänkt gå med i facket. Men vi var ändå några som ville vara medlemmar, bland annat eftersom vi tyckte att ett Sverige utan fackföreningsrörelse inte blir ett bra land. Det kändes som om det var vår plikt att vara med, även om avgiften sved lite grann.

Under de första åren av vår tid i Svenska Journalistförbundet (SJF) placerades vi i den stora klubben Frilansklubben, och försvann tyvärr i mängden. Men för några år sedan gick SJF med på att vi bildade en egen fackklubb: Medietextarna. Då var vi ett gäng som trodde att vi skulle få ett rejält lyft. Men hittills har det gått sådär. Vi är visserligen över 50 medlemmar i klubben nu, och vi blir hela tiden fler, men det verkar som om många avvaktar och ser om ett medlemskap kan löna sig ekonomiskt. Tyvärr betyder den avvaktande hållningen att det blir svårt att åstadkomma förbättringar.

Antalet medlemmar är förstås viktigt. Men antalet aktiva medlemmar än ännu viktigare. Vi är några som har lagt ner en hel del arbete de senaste åren:

# Vi har klarlagt våra villkor och förhållanden, för att ha fakta att komma med i olika diskussioner. En viktig del av det blev frilanskalkylatorn för undertextare som blev klar nyligen. Med dess hjälp blir det lättare att visa hur uselt vi tjänar.

# Vi har bland annat diskuterat med SVT i fyra år om att höja arvodena för de sämst betalda undertextarna, och de har sedan ett år tillbaka sagt sig villiga att göra det. Nu återstår bara frågan exakt hur det ska gå till.

# Vi har ställt krav på höjda arvoden till undertexningsbolagen, och inte oväntat fått nej. Därför har vi i stället vänt oss till bland annat TV4, UR och filmdistributörerna för att få dem att ta ett etiskt ansvar och se till att deras undertextare inte utnyttjas av prisdumpande undertextningsbolag. Det har inte gett något än, men vi fortsätter att bearbeta dem. Det finns många olika sätt att göra det, och om vi blir fler medlemmar kommer det att bli lättare att överväga idéer om olika former av stridsåtgärder. När det gäller Netflix verkar det för tillfället som vi har nått en viss framgång. Vi för samtal med deras chefsjurist TJ Angioletti, som säger att det är viktigt med bra villkor för undertextarna. De kommer att sluta att köra undertexter utan credit-text, de kommer att respektera den ideella upphovsrätten, och de kommer att se över sina inköp av undertexter. (Än så länge oklart vad det innebär, men det finns hopp.)

# Vi har anslutit oss till den europeiska paraplyorganisationen AVTE (Audiovisual Translators Europe), som samlar intresseorganisationer och fackförbund för undertextare, dubbare m.fl. Därmed hoppas vi kunna utveckla samarbeten med våra kolleger i Europa och utöva påverkan internationellt. Att vi fått så pass god kontakt med Netflix på sistone beror till stor del på AVTE:s inflytande. Vi deltar även i ett nordiskt samarbete för att organisera en undertextarkonferens i Oslo 2018.

Hittills har vi arbetat helt ideellt i styrelsen. Men nu har vi en liten kassa, så i fortsättningen kommer vi att kunna betala ett litet arvode till dem som gör arbetsinsatser. Och därmed kommer vi till denna texts huvudbudskap: Skulle du kunna tänka dig att hjälpa till genom att ta en styrelseplats? Vi som sitter i styrelsen nu kommer att vara kvar, men vi behöver bli fler. Det finns saker att ta itu med. Och nya idéer är förstås alltid välkomna.

Om du vill veta mer om styrelsearbetet, så kan du ringa kontakta ordföranden Victoria da Silva (0708- 85 48 30) eller Per Ewald (0736-97 44 01). Och om du vill nominera dig själv eller någon annan till styrelsen, kontakta valberedaren Kalle Hårding (0704-49 67 21).