Lägstaarvoden både upp och ner: Arvodesjämförelsen 2023 är här

Idag släpper vi Arvodesjämförelsen 2023, som baserar sig på vår nya arvodesrekommendation. Förutom att jämförelsen är uppdaterad har vi även tagit med fler uppdragsgivare än i vår senaste jämförelse 2021.

Trots att jämförelsen fortfarande visar att de allra flesta företagen betalar ut arvoden som är långt ifrån vår rekommendation är det en del som rört sig bakom staplarna. Tidigare SDI Media har höjt sitt lägsta arvode med över 30 %, men eftersom de nu hör till Iyuno-SDI som har lägre lägsta arvoden har de ändå fallit i jämförelsen. Plint å sin sida utmärker sig som den enda uppdragsgivare som verkar ha infört lägre arvoden än vid den senaste jämförelsen. Samtidigt har arvodena stått helt stilla hos de bästa betalande uppdragsgivarna, inte bara vad det gäller de lägsta arvodena utan även övriga arvoden. Trots detta har många svenska undertextare fått sitt arvode höjt: åtminstone i förhållande till andra som får betalt i svenska kronor. Den amerikanska dollar har ökat så mycket i värde att Netflix DTT-arvoden ökat med 27 procent, trots att de inte har uppdaterat sina arvoden sen vår senaste rekommendation.

Trots det gynnsamma valutaläget når lägstaarvodena inte upp i mer än 76 % av det rekommenderade arvodet hos någon uppdragsgivare. Det tycker vi är för dåligt. Under våren kommer vi att ta kontakt med alla byråer och diskutera deras arvoden och vår rekommendation. Även om det rör sig om just en rekommendation är vår förhoppning förstås att den ska komma att bli det självklara riktmärket för alla som anlitar frilansande undertextare i Sverige.