Arvodesjämförelsen

Är du ny i branschen? Förhandlar du med en ny uppdragsgivare? Eller är du helt enkelt nyfiken på vad de olika byråerna betalar?

Vi på Medietextarna har tagit fram en lättöverskådlig arvodesjämförelse som hjälper dig i djungeln av uppdragsgivare, EMT-filer och minutpriser. Jämförelsen fokuserar på de största aktörerna på den svenska marknaden, men med utgångspunkt i den kan du med lite huvudräkning även se hur andra uppdragsgivare mäter sig med dessa.

Jämförelsen utgår från vår arvodesrekommendation som kom ut 2014 och procentsatsen anger hur nära respektive byrå är att uppfylla rekommendationen*. Rekommendationen är ett arvode på 100 SEK per programminut för förstaöversättning och 70 SEK per programminut för andraöversättning.

* Flera byråer erbjuder olika ersättningar för olika kunder och olika svårighetsgrad. Vi har valt att använda det lägsta arvodet hos respektive byrå i arvodesjämförelsen. Arvoden i utländska valutor har konverterats till SEK i januari 2021.