Svartlistade Iyuno köper SDI Media

Den i hela Skandinavien svartlistade undertextningsbyrån Iyuno står i begrepp att köpa upp branschens näst största byrå, SDI Media. Detta rapporterar bland annat Slator i en artikel som kan läsas här. Dessa två bolag är framförallt kända för att de sedan decennier tillbaka systematiskt ha underminerat förutsättningarna att 1) försörja sig som professionell undertextare och 2) producera högkvalitativa undertexter.

Medietextarna och Journalistförbundet betvivlar starkt att uppköpet för något gott med sig. Med en allt mer dominerande ställning blir det sannolikt bara lättare för Iyuno att fortsätta prisdumpningen och svårare för frilansande undertextare att undvika dem. Men svårt är inte omöjligt – om ingen accepterar att arbeta för deras skandalösa arvoden kommer de bli tvungna att tänka om. Gör motstånd: fortsätt vägra Iyuno!

Här kan du läsa mer om svartlistningen av Iyuno.