Ann Högman vinner Årets textunder 2023

Årets textunder 2023 går till Ann Högman, för hennes arbete med svenska undertexter till tv-serien Barnmorskan i East End. Niklas Hellgren får hedersomnämnande.

Priset består av ära, berömmelse och pokal. Juryns motivering lyder: 

”Med säker hand och rutinerad fingertoppskänsla läggs ett undertextningspussel som saknar motstycke. Genomgående idiomatisk svenska, skicklig och genomtänkt segmentering, stadigt tempo, tidstypiska uttryck och tillvaratagna ordlekar – i denna översättning lämnas inget åt slumpen. Som helhet svensk undertextartradition när den är som bäst. Årets textunder 2023 tilldelas Ann Högman för undertexter av Barnmorskan i East End.”

Ett hedersomnämnande tilldelades Niklas Hellgren för hans undertexter till serien Malpractice på SVT. Juryns motivering lyder: 

”Juryn vill också ge ett hedersomnämnande för innovativa och nyskapande översättningar. Detta går i år till Niklas Hellgrens undertexter av Malpractice, som bjuder tv-tittarna på en unik upplevelse. Skickligt och med stilsäker autenticitet navigerar han i medicinsk terminologi och sjukhusjargong. Det förhöjer inte bara den generella trovärdigheten utan även igenkänningsfaktorn hos kanske den svåraste målgruppen av alla – de som själva är yrkesverksamma i sjukvården.”

Jury har bestått av Hanna Hagström och Jan Pedersen från Tolk- och översättarinstitutet, Lasse Thorsell från Svensk Medietext, Gabriella Sandström från Språkrådet och Kjell Häglund, journalist och teveskribent. 

Stort grattis till Ann och Niklas!

Medietextarna utser Årets textunder

Den 1 december 2023 kommer det nya svenska priset Årets textunder delas ut för första gången av Medietextarna. Ett pris som ska lyfta fram undertextningens ädla hantverk på film, tv och i andra rörliga medier.

Undertexter är några av våra mest lästa texter. Var tredje person i Sverige läser enligt SCB:s undersökning 2021 aldrig böcker på fritiden, medan en förkrossande majoritet tittar på rörlig bild dagligen, ofta försedd med svensktextning eller översättningstextning. 

Av dem som har lärt sig behärska detta hantverk, finns det personer som har en särskilt god förmåga att ständigt leverera högkvalitativt material och hitta verkligt kreativa lösningar på svåra problem. Dessa personer gör en stor insats för både folkbildning och underhållning i Sverige. 

Vill lyfta fram hantverket 

För att lyfta fram undertextningens ädla hantverk har Journalistförbundets fackklubb Medietextarna instiftat priset Årets textunder. Med priset vill klubben framhäva en undertextare som har utmärkt sig speciellt under det gångna året. 

– Bra undertexter kan vara det som gör skillnaden mellan en medioker och en livsomvälvande filmupplevelse. Det lustiga är att ju bättre de blir desto mindre tänker vi på dem, säger Medietextarnas klubbordförande Linus Kollberg som varit med att instifta priset. 

Nomineringar från branschen

Det har varit en öppen nomineringsprocess, där främst de som själva är aktiva i branschen som kunnat nominera kollegor för en viss film, teveprogram eller annan insats. Priset består av ära, berömmelse och en elegant pokal. 

De nominerade för Årets textunder är: 

  • Annika Yberg för filmen Barbie
  • Love Waurio för serien Sex Education
  • Jennifer Warrender för filmen Där kräftorna sjunger
  • Sara Palmer för serien One Piece
  • Ann Högman för serien Barnmorskan i East End
  • Niklas Hellgren för serien Malpractice
  • Ingrid Eng för allmän skicklighet i översättning till engelska och som god kollega

Vinnaren offentliggörs den 1 december 2023.

Årets textunder 2023 – nominera årets mest geniala undertextare

Har du sett en biofilm där undertexten överglänser dialogen? En ordlek i en tv-serie så fyndigt översatt att du gapar i stum beundran? Då har du nu chansen att hylla denna prestation, denna pärla i det film- och tv-ostron som är undertextarbranschen.

Fackklubben Medietextarna presenterar priset Årets textunder. Ett prestigefyllt pris som andas ära och berömmelse. Ta chansen att hylla en kollega för en prestation utöver det vanliga!

Nomineringar kan skickas in fram till den 30 september. En oberoende jury på fem personer granskar därefter alla inkomna nomineringar och utser en vinnare. Vinnaren presenteras och hyllas med pompa och ståt vid Medietextarnas julbord den 1 december.

För att ära den som äras bör och skänka lite glans och kredd till en välförtjänt kollega – utan att behöva vänta till eftertexterna – skicka in en nominering till oss redan idag!

Så här nominerar du årets främsta undertextare:

· Nominera en person som är verksam inom undertextningsbranschen.

· Skriv en motivering på högst 2 000 tecken till varför du anser att just den här personen förtjänar priset. Det behöver inte nödvändigtvis gälla en specifik översättning utan kan handla om något annat som gör att just denna undertextare förtjänar att uppmärksammas. Gäller det en översättning ska det vara språkkombinationen engelska (källspråk) svenska (målspråk), för att juryn ska ha en chans att bedöma de inkomna nomineringarna rättvist.

· Skicka även med någon form av underlag för juryn att ta ställning till i förekommande fall, t.ex. filmtitel, namn och avsnitt i serie, på vilken biografkedja, kanal eller strömningstjänst filmen/programmet visas och så vidare.

Skicka din nominering senast den 30 september till medietextarna@gmail.com . Skriv ”Årets textunder” i ämnesraden.

Må bästa undertextare vinna!

Lägstaarvoden både upp och ner: Arvodesjämförelsen 2023 är här

Idag släpper vi Arvodesjämförelsen 2023, som baserar sig på vår nya arvodesrekommendation. Förutom att jämförelsen är uppdaterad har vi även tagit med fler uppdragsgivare än i vår senaste jämförelse 2021.

Trots att jämförelsen fortfarande visar att de allra flesta företagen betalar ut arvoden som är långt ifrån vår rekommendation är det en del som rört sig bakom staplarna. Tidigare SDI Media har höjt sitt lägsta arvode med över 30 %, men eftersom de nu hör till Iyuno-SDI som har lägre lägsta arvoden har de ändå fallit i jämförelsen. Plint å sin sida utmärker sig som den enda uppdragsgivare som verkar ha infört lägre arvoden än vid den senaste jämförelsen. Samtidigt har arvodena stått helt stilla hos de bästa betalande uppdragsgivarna, inte bara vad det gäller de lägsta arvodena utan även övriga arvoden. Trots detta har många svenska undertextare fått sitt arvode höjt: åtminstone i förhållande till andra som får betalt i svenska kronor. Den amerikanska dollar har ökat så mycket i värde att Netflix DTT-arvoden ökat med 27 procent, trots att de inte har uppdaterat sina arvoden sen vår senaste rekommendation.

Trots det gynnsamma valutaläget når lägstaarvodena inte upp i mer än 76 % av det rekommenderade arvodet hos någon uppdragsgivare. Det tycker vi är för dåligt. Under våren kommer vi att ta kontakt med alla byråer och diskutera deras arvoden och vår rekommendation. Även om det rör sig om just en rekommendation är vår förhoppning förstås att den ska komma att bli det självklara riktmärket för alla som anlitar frilansande undertextare i Sverige.

Arvodesrekommendationen är här

I dag släpper Medietextarna sin uppdaterade arvodesrekommendation. Arvodesrekommendationen är ett riktmärke för frilansarvoden som utgår från vilket arvode en undertextare behöver ta ut för att nå upp i samma lön som anställda undertextare, och den skickas även ut till svenska byråer. Läs hela rekommendationen här.

Enkät: Arvoden och villkor i Sverige

2015 gjorde vi en undersökning av hur villkoren såg ut för de svenska medieöversättarna. Sju år och en streamingboom senare är det dags att följa upp och se om det blivit bättre, sämre eller mer av samma. Dessutom gör vi en djupdykning i arvodena för att få ännu bättre underlag i vårt arbete. Alla svaren i enkäten är anonyma.

Vi hoppas så många som möjlig vill svara så att vi får ett så tillförlitligt resultat som möjligt att använda i vårt fortsatta arbete. Undersökningen tar 5 minuter och du hittar den här:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2lG9uzSbt49DTpych3xCcs2dstwdTc4sv0PmfYyi7e5CAdg/viewform?usp=sf_link

Enkät: Arbetsvillkor i Europa

För oss som kämpar för bättre arbetsvillkor är kunskap om nuvarande situation ovärderlig. Därför har vår europeiska paraplyorganisation AVTE satt ihop en enkät som jämför arbetsvillkoren för audiovisuella översättare i hela Europa.

Är du undertextare, dubbare eller jobbar med någon annan form av audiovisuell översättning? Gå in och svara på enkäten så bidrar du till att hjälpa oss förbättra era villkor.

https://www.surveymonkey.com/r/avte

Nytt frilansavtal med Iyuno-SDI

Medietextarna har idag, den 14 juni 2021, kommit överens med Iyuno-SDI om ett frilansavtal!

I och med avtalet upphör den svartlistning av bolaget som påbörjades efter att Iyuno införde lägre arvoden för bearbetning av maskinöversättning (så kallad NMT) förra året. Det nya avtalet anger en ny miniminivå för dessa uppdrag samt reglerar en del övriga villkor för frilansande uppdragstagare. Vi konstaterar att bolagets arvoden fortfarande ligger en bra bit under den rekommenderade nivån, men vi ser avtalet som ett viktigt steg i rätt riktning med många bra och meningsfulla punkter. Vi är glada att Iyuno har gått med på kollektiv förhandling och hoppas på en fortsatt konstruktiv dialog i framtiden.

Närmare frågor från berörda frilansar besvaras på: medietextarna@gmail.com

https://www.sjf.se/aktuellt/202106/kollektivt-avtal-frilansande-undertextare

Svartlistade Iyuno köper SDI Media

Den i hela Skandinavien svartlistade undertextningsbyrån Iyuno står i begrepp att köpa upp branschens näst största byrå, SDI Media. Detta rapporterar bland annat Slator i en artikel som kan läsas här. Dessa två bolag är framförallt kända för att de sedan decennier tillbaka systematiskt ha underminerat förutsättningarna att 1) försörja sig som professionell undertextare och 2) producera högkvalitativa undertexter.

Medietextarna och Journalistförbundet betvivlar starkt att uppköpet för något gott med sig. Med en allt mer dominerande ställning blir det sannolikt bara lättare för Iyuno att fortsätta prisdumpningen och svårare för frilansande undertextare att undvika dem. Men svårt är inte omöjligt – om ingen accepterar att arbeta för deras skandalösa arvoden kommer de bli tvungna att tänka om. Gör motstånd: fortsätt vägra Iyuno!

Här kan du läsa mer om svartlistningen av Iyuno.

Svenska riktlinjer – nu även på engelska

Vill du kunna förklara svensk undertextningsstandard för utländska kunder? Nu finns våra riktlinjer för god undertextning i Sverige även på engelska.

Riktlinjerna är sammanställda av Medietextarna i samarbete med de största aktörerna på den svenska undertextningsmarknaden. De beskriver de viktigaste dragen i den svenska undertextningstraditionen och är tänkta att tjäna som en utgångspunkt för såväl gamla som nya aktörer på marknaden. Klicka här för att ladda ner den engelska versionen av riktlinjerna som pdf, och här för att läsa mer om syftet med riktlinjearbetet.